Validering

För att kunna hantera betalkort inom kollektivtrafiken krävs användning av certifierade kontaktlösa läsare med godkänd programvara. Man måste följa ett regelverk som varumärkesföreningarna (MasterCard / Visa) definierat. Betalkortets nummer omvandlas (tokeniseras) till en icke känslig identifikation som används inom systemet. Inom kollektivtrafik finns två olika sätt att ta betalt

  • MTT (Mass Transit Transaction). I detta fall samlas transaktioner (”blipp”) från kontaktlösa läsaren (valideraren) och skickas till ett centralt system (PSP – backend) där dessa lagras. Dygnsvis skickas en sammanslagen transaktion till inlösande bank med samtliga resor som gjorts under dagen med eventuell prisjustering (rabatt).
  • KFT (Known Fare Transaction). I detta fall bestäms beloppet i den kontaktlösa läsaren vid transaktionstillfället och transaktionen skickas till centrala systemet och sedan direkt till inlösande bank.

Modulsystem kan tillhandahålla en rad olika kontaktlösa läsare / validerare :

  • OPEN serien – för inbyggnad i andra validerare
  • ”puck” – för plug in till existerande biljettsystem
  • Fx 925 – komplett validerare med display och 2D läsare
  • Axium / LINK – handhållen validerings/betalutrustning