Förvaltning

 

Modulsystem Sweden AB tillhandahåller tjänster för förvaltning av kompletta biljettsystem. Detta inbegriper service och underhåll, tillsyn, drift, utveckling, projektledning mm. Vi följer modellen affärsmässig förvaltning.

Vår viktigaste referens är uppdraget att förvalta SJ självbetjäningssystem (SJ Automat) vilket omfattar ca 350 säljklienter över hela landet (samt Köpenhamn, Oslo och Narvik) vilket vi gjort sedan 2005 och där vi allteftersom behoven uppkommit uppgraderat och moderniserat säljsystemet.

Vi har en egen driftavdelning som övervakar och förvaltar våra parkerings-, kreditkorts- och biljettsystem. Våra mest krävande system (system vilka kräver s.k. 24-7 tillgänglighet) har utlokaliserats på externa företag specialiserade på affärskritisk IT.