2022-10-25

Modulsystem levererar betalterminaler till Region Sörmland

Modulsystem har fått fortsatt förtroende av Region Sörmland att leverera funktionen betalterminaler ombord på buss i en upphandling som nyligen avgjo rts. Uppdraget går ut på att tillhandahålla en komplett betaltjänst från betalterminal installerad ombord på buss till att leverera transaktioner till inlösaren via PSP.

Ordervärde ca 1,2MSEK.